Facebook | CZ SK HU
Bezplatná linka
0800 160 167

Spracovanie osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV

V TOSPUR, s.r.o. Skalica, IČO: 36270059 (ďalej len "my") venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame najmä o našich zákazníkoch a používateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

A. Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

a) identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko

b) kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, GPS poloha, adresa bydliska a váš kontakt na sociálnych sieťach;

c) údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o službách, ktoré si u nás objednávate, platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;

d) údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia;

e) údaje súvisiace s využitím call centra alebo návštevou našej pobočky, ktorými sú najmä záznamy telefonických hovorov s call centrom, identifikácia správ, ktoré nám posielate, vr. identifikátorov, ako sú IP adresy, a nahrávky z kamerových systémov na našich pobočkách, sídle, alebo prevádzkarni.

B. Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

a) bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo

b) na základe vášho súhlasu.

Aké spracovanie môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste len návštevníkom nášho webu, alebo sa u nás zaregistrujete či vytvoríte objednávku. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať, ak ste spolumajiteľom nehnuteľnosti vzťahujúcej sa k produktu, alebo služby, ktorá je u nás objednaná, ak s nami komunikujete alebo ak navštívite naše pôsobisko alebo sídlo.

B.1 Ak navštívite náš web

B.1.1 Využívanie súborov cookies a ďalších technológií

Pokiaľ navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezeranie našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

 • identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov;
 • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, popr. či ste napr. ponúkli účasť v určitom prieskume;
 • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil vaše pripojenie k nášmu webu a nejedná namiesto vás;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.
 • sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
 • zobrazovať vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality;


Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

Ďalej do vášho zariadenia:

 • ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú: prispôsobovať pre vás obsah nášho webu, napríklad vám zobraziť prednostne produkty, ktoré ste si už prezreli, a zobrazovať vám ďalšie ponuky na mieru na našom webe,
 • umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:
  • k zberu údajov o vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach;
  • pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web;
  • k prepojeniu so sociálnymi sieťami ako Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zabezpečenie funkcií ako je tlačidlo "Páči sa mi to" alebo odoslanie notifikácií súvisiacich s vykonanou objednávkou prostredníctvom služby Messenger a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, než je náš web.


Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, tiež odovzdávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe. Takým partnerom však neposkytujeme vaše identifikačné údaje. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich  odovzdávame?; Pokiaľ využitie cookies tretích strán a odovzdanie vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam nevypnete v sekcii Nastavenie súkromia a po našom upozornení kliknete kamkoľvek na našom webe (mimo panel s upozornením) alebo kliknete na tlačidlo "Rozumiem", ktorá je súčasťou upozornenie, budeme mať za to, s využívaním týchto cookies a odovzdávaním vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie v sekcii Nastavenie súkromia.

B.1.2 Využívanie osobných údajov návštevníkov webu

Pokiaľ navštívite web tospur.sk, spracovávame údaje o vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) s cieľom:

 • získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás,
 • vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je tu meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu; na tento účel môžeme z vášho správania na webe získavať ďalšie odvodené údaje a na tento účel ich použiť,
 • testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, najmä, aby sme predišli problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť váš zážitok z objednávania u nás ; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás,
 • predchádzanie útokov na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dát; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát.


Údaje o vašom správaní na webe nezískavame iba z cookies. Dopĺňame ich tiež o údaje:

 • IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet),
 • operačný systém vášho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenia,
 • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenia,
 • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.


Pre tieto účely osobné údaje používame najviac po dobu po dobu 2 rokov. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

Údaje o vašom správaní na webe tiež spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám, ktoré vám zobrazíme na webe. Naším oprávneným záujmom je tu maximálne personalizovaná a efektívna ponuka pre vás.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu 2 rokov. Túto funkciu môžete kedykoľvek vypnúť v sekcii Nastavenie súkromia.

B.2  Pokiaľ nám pošlete odkaz, alebo dopyt

Aby ste nám mohli zaslať odkaz, alebo dopyt, musíte navštíviť náš web, preto sa vás týkajú spracovania opísané v časti Ak navštívite náš web. V prípade, že nám zašlete odkaz, alebo dopyt, potom navyše vykonávame nasledujúce spracovanie:

B.2.1 Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Pokiaľ vytvoríte a odošlete odkaz, alebo dopyt na webe tospur.sk, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenie, údaje o vašich odkazoch alebo dopytoch a objednávkach (pokiaľ u nás neskôr objednáte nejakú službu) a údaje o vašom správaní na webe tiež na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to za účelom:

 • získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás a
 • poskytovaním ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktorú vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami, zaslať vám ich poštou alebo zobraziť na našom webe; tieto ponuky sa môžu týkať tak našich produktov a služieb, tak produktov a služieb tretích strán; naším oprávneným záujmom je tu efektívna propagácia našich produktov a služieb. Aby sme vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používame. Takto môžeme použiť aj údaje o vašom správaní na webe, ktoré sme získali pred tým, než ste sa zaregistrovali (ak ste v Nastavenie súkromia v minulosti nevypli personalizáciu webu), a môžeme zbierať údaje o vašom správaní na webe aj keď sa neprihlásite (napr. keď vás identifikujeme pomocou cookie). Podľa týchto údajov tiež rozdeľujeme našich užívateľov do rôznych skupín, kedy každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku.

 
Pokiaľ ste si teda na našom webe prezreli ponuku produktov a služieb, alebo ju rozklikli v e-maile, ktorý sme vám poslali, tieto produkty a služby vám môžeme pri ďalšej návštevné našom webe zobraziť na prvej stránke nášho webu, alebo vám zaslať e-mailom ponuku na tento tieto produkty a služby. Podľa toho, aké produkty a služby ste si prezreli, môžeme tiež usúdiť, do akej skupiny zákazníkov patríte, a podľa toho vám na webe alebo e-mailom ponúknuť ďalšie služby, ktoré by vás podľa nášho posúdenia mohli zaujímať.

Za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám, ktoré vám zobrazíme na webe, ako je popísané v časti Ak navštívite náš web, použijeme aj údaje o vašich objednávkach (ak si objednáte naše služby) .

Túto funkciu môžete kedykoľvek vypnúť v sekcii Nastavenie súkromia.

Na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) tiež použijeme vaše nastavenia pre testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, ako je popísané v časti Ak navštívite náš web.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu existencie vášho účtu. Proti týmto spracovaním máte právo uplatniť námietku.

Za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame údaje po dobu 2 rokov.

B.2.2 Spracovanie na základe súhlasu

Pokiaľ v rámci svojej zákazky na webe tospur.sk vytvoríte recenziu nami vykonaných služieb a dodaných produktov, spracovávame vaše identifikačné údaje a údaje z vášho hodnotenia nami ponúkaných služieb, vrátane vložených fotografií, tiež na základe vášho súhlasu so spracovaním, a to za účelom zdieľania informácií o vašej spokojnosti s nami ponúkanými službami s ostatnými návštevníkmi nášho webu. Pre tento účel osobné údaje používame, kým neodvoláte váš súhlas so spracovaním.

B.3 Ak si u nás vytvoríte objednávku

V prípade, že u nás vytvoríte objednávku, potom navyše vykonávame nasledujúce spracovanie:

B.3.1 Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ si u nás ako fyzická osoba vytvoríte objednávku, spracovávame vaše osobné údaje za účelom vybavenie vašej objednávky, vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach. Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom, na základe nášho oprávneného záujmu, spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä:

 • aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie;
 • pre potreby platby za tovar; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež našim partnerom prevádzkujúcim platobné systémy, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?,
 • v súvislosti so zaistením a reklamáciou objednanej služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež dodávateľovi služby, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu je odovzdávame?,
 • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr. pomocou call centra, ako je popísané v časti Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov. Pre tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej objednávky, popr. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia, doba behu záručnej doby a v súlade s plnením zákonných požiadaviek.


B.3.2 Spracovanie na základe oprávneného záujmu

     Pokiaľ u nás vytvoríte záväznú objednávku, uchováme vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (už bez vášho súhlasu za účelom plnenia uzavretej zmluvy) za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. V tejto súvislosti môžeme tiež na základe nevyhnutnosti pre ochranu našich právnych nárokov na tento účel spracovať vaše biometrické údaje, ak s nami podpíšete zmluvu prostredníctvom signpadu na našej pobočke. V prípade vytvorenia objednávky ďalej spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach na účely:

 • získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás a
 • poskytovaním ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktoré vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami alebo vám ich zaslať poštou; naším oprávneným záujmom je tu efektívna propagácia našich služieb. Aby sme vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje (teda vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach) analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používame. Podľa týchto údajov tiež rozčleňuje našich užívateľov do rôznych skupín, kedy každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku.


S cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame vaše osobné údaje po dobu trvania 5 rokov, či po celú dobu trvania prípadných súdnych, správnych alebo iných konaní a to v nevyhnutnom rozsahu pre tieto konania.

Proti týmto spracovaniam realizovaným na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

B.3.3 Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o záväzných objednávkach a zmluvách, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:

 • zákona č. 40/21964 Z.z. Občiansky zákonník,
 • zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa,
 • zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.


Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu 10 rokov.

B.3.4 Spracovanie na základe súhlasu

Pokiaľ nám udelíte pri objednávaní služby svoj súhlas, môžeme za účelom vybavenia vašej objednávky tiež spracovávať:

 • váš dátum narodenia na účely možného súdneho sporu v prípadoch, keď neuhradíte podľa Kúpnej zmluvy dlžnú sumu. V takýchto prípadoch vám možnosť ponúknuť splátky bez vášho súhlasu so spracovaním vášho dátumu narodenia nemôžeme zabezpečiť;
 • Tieto údaje o dátume narodenia spracovávame po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej objednávky, popr. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia, alebo do odvolania vášho súhlasu. Vo vybraných prípadoch si môžeme Vaše údaje ponechať aj po odvolaní súhlasu, a to ak je to nevyhnutné na ochranu našich právnych nárokov (uplatnenie zodpovednosti za chyby tovaru a pod.). Potom tieto údaje budeme uchovávať po dobu popísanú vyššie v časti Spracovanie na základe oprávneného záujmu.


B.4 Ak si u nás objednáte produkty či služby s platbou na splátky

     Pokiaľ si u nás objednáte produkty či služby s platbou na splátky, budeme ako správca za účelom vybavenia vašej objednávky tiež spracovávať vaše identifikačné údaje a údaje o vašej objednávke. Ako spracovateľ môžeme pre naše externé právne zastúpenie získavať váš dátum narodenia. Tieto údaje odovzdávame nášmu právnemu zastúpeniu, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?;


B.5 Ak ste majiteľom, či spolumajiteľom nehnuteľnosti, v ktorej vykonávame dodanie a montáž našich produktov a služieb, alebo zodpovedným zástupcom právnickej osoby pri objednaní produktov a služieb, ktorá je u nás objednaná

Ak ste spolumajiteľom nehnuteľnosti, v ktorej vykonávame dodanie a montáž našich produktov a služieb, alebo zodpovedným zástupcom právnickej osoby pri objednaní produktov a služieb, ktorá je u nás objednaná, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje:

 • na základe nášho oprávneného záujmu za vybavenie objednávky nášho zákazníka. Toto vybavenie objednávky je tiež naším oprávneným záujmom,
 • na základe nášho oprávneného záujmu na získanie informácií, na základe ktorých budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, alebo informácií pre vytváranie našich štatistík a prehľadov; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre našich zákazníkov,
 • za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;
 • na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.
 • s vaším súhlasom, ak je pre vybavenie objednávky nutné spracovať dátum narodenia alebo, taký súhlas môže vo vašom mene udeliť aj osoba, ktorá u nás vytvára objednávku


Pre prípravy, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. S cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame vaše osobné údaje po dobu trvania 5 rokov, či po celú dobu trvania prípadných súdnych, správnych alebo iných konaní a to v nevyhnutnom rozsahu pre tieto konania. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Proti tomuto spracovaniu na základe opravného záujmu máte právo uplatniť námietku.

B.6 Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych zdrojov

     Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych zdrojov, najmä prostredníctvom call centra, e-mailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) s cieľom:

 • vybavenia vašich požiadaviek; ak ste u nás vytvorili objednávku a vaša požiadavka sa vzťahuje k objednávke, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami,
 • evidencia vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas,
 • preukazovania, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou niečo objednávate alebo uplatníte reklamáciu;
 • ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.


Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 1 roka od ukončenia poskytovania nami sprostredkovaných služieb. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

B.7 Ak sa prihlásite k nášmu newsletteru

     Pokiaľ sa prihlásite k odberu nášho newsletteru, budeme spracovávať vaše kontaktné údaje, prípadne vaše nastavenia na základe vášho súhlasu so spracovaním za účelom zasielania našich ponúk. Pre tento účel osobné údaje používame, kým neodvoláte váš súhlas so spracovaním, teda kým sa z newslettera neodhlásite.

B.8 Ak navštívite našu pobočku

     Pokiaľ navštívite našu pobočku, budeme spracovávať nahrávku z kamerového systému, na ktorej môžete byť zachytení, a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho aj vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v predajni a jej okolí, čo je súčasne náš oprávnený záujem. Pre tento účel osobné údaje uchovávame po dobu najviac 1 mesiac. Proti tomuto spracovanie máte právo uplatniť námietku.

C. Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?

     V prípadoch popísaných v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje? spracovávame vaše osobné údaje my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne prevedenie. Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu, a to:

 • v súvislosti s vybavením vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto plnení podieľajú, ako je uvedené v časti Pokiaľ u nás niečo objednávate, konkrétne:
 • našim dodávateľom a subdodávateľom a ďalším tretím stranám, ktoré zaisťujú dodatočné služby či produkty k vašej objednávke, ak je to nevyhnutné pre vybavenie vašej objednávky (ak nekonáme ako spracovateľ danej tretej strany) alebo ak reklamujete naše služby sprostredkovania a k vybaveniu vašej reklamácie treba súčinnosť subdodávateľa, alebo dodávateľa inej tretej strany;
 • partnerom, ktorí ako odborní technici a obchodní zástupcovia pre nás zaisťujú  posúdenie stavu vašich dverových a okenných výplní pre inštaláciu zasklenia a produktov a služieb, ktoré dodávame, ako aj vytvárajú cenové ponuky a zaisťujú pre nás s vami, ako zákazníkom, dohodnutie Záväznej objednávky a Kúpnej zmluvy či vytváranie ponúk. Aktuálne Bančák Peter Pelíškova 2003/15 , 909 01, Slovensko IČO: 37528301
 • právnemu zástupcovi, pre prípad súdneho vymáhania neuhradených záväzkov, posúdenie uplatnenia zodpovednosti za chyby tovaru a pod.
 • na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne:
  • Seznam.cz, as, IČO 26168685;
  • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads
  • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy


Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú opísané v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje? Takými spracovateľovi sú:
a) Naši partneri, ktoré pre nás zaisťujú prevádzku našich pobočiek,
b) poskytovatelia cloudových služieb a ďalšie dodávatelia technológií a podpory, ako je Microsoft a Google,
c) prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ako je Google v rámci služby Google Analytics a HotJar (HotJar Ltd, so sídlom 3 Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta), ktorí nám pomáhajú s optimalizáciou webu a personalizáciou obsahu a ponúk pre vás,
d) poskytovatelia účtovných služieb

D. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávania služieb, vytvárania a používania účtu, alebo pri komunikácii s nami, napríklad na call centre. Osobné údaje priamo od vás získavame tiež sledovaním vášho správania na našom webe a pri čítaní správ, nahrávaním hovorov na call centre a kamerovým záznamom našich pobočiek, nášho sídla, či prevádzky. Vaše osobné údaje môžeme získať aj od tretej osoby, napríklad keď pre vás u nás objedná produkty alebo služby.
Ak u nás niečo objednávate, môžeme v súvislosti s plnením uzatvorenej kúpnej zmluvy získať dodatočné údaje o vašich objednávkach od bánk, našich partnerov prevádzkujúcich platobné systémy, zaisťujúcich predaj na splátky, napríklad údaj o čísle vášho účtu, alebo úspešnom prevedení platby.


E. Odovzdávanie údajov mimo EU

V rámci odovzdania údajov našim spracovateľom, uvedeným v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu je odovzdávame?" Môžeme vaše údaje odovzdať tiež do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré však zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

F. Vaše práva pri spracovaní osobných údajov?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente "Ochrana osobných údajov zákazníkov". Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom . V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o bližšie informácie.

Právo na opravu

Chybovať je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.


Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, ak spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenia, výkon alebo ochranu našich právnych nárokov (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?).

Právo na obmedzenie spracovania

     V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, ako sa dohodneme, aké údaje sú správne,
 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje rovnako poskytli),
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole právo namietať proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú šetríme, ak je vaše námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.


Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávaným spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

G. Ako možno uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na naše zákaznícke centrum. Aktuálne kontaktné informácie sú dostupné na webe www.tospur.sk.

H. Koordinátor ochrany osobných údajov

Okrem zákazníckeho centra je vám vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov k dispozícií náš koordinátor ochrany osobných údajov. Koordinátora možno kontaktovať na e-mailovej adrese: tospur@tospur.cz

Viac ako 20 rokov skúseností s výmenou skiel
Odborné posúdenie okien u vás zdarma a nezáväzne
Výmena skiel bez búrania, rýchla a ľahká montáž
Pôsobíme po celom území Slovenska a Českej republiky
Neváhajte nám hneď napísať

Kontaktné údaje sú dôležité, nielen pokiaľ si budete želať návštevu nášho technika.
Táto návšteva je vždy bezplatná a nezáväzná (nie je podmienená podpisom záväznej objednávky).

Gabriela Opravilová
Gabriela Opravilová
Referentka obchodu
Zľava až 29% pri odoslaní formulára
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Kontakt
Bezplatná linka
0800 160 167

TOSPUR, s.r.o.
Potočná 54
909 01 Skalica
IČ: 362 70 059

Sledujte nás na Facebooku